Vad händer under februari

13.02.2015 09:52

Hejsan!

Nu är vi mitt i februari och jag tänker att i denna kalender kunna lägga ut vad som sker under varje månad! Jag fyller också på kalendern allt efter som!

v. 7 10/2 Träning Julpa

       14/2 Träning i Gunnels ridhus (fullt)

       15/2 Träning Sparrsätra Enköping

       15/2 Träning Myrby gård

v. 8  18/2 Träning Julpa

        21/2 Träning i Gunnels ridhus

v. 9  24/2  Träning Julpa

        28/2  Klubbtävling & Programridning på Sorf  

               9.00 Klubbtävling LD:1, LC:1, LB:1 &LA:1 därefter...

                        Programridning - Valfritt program kort/lång bana.

                        15 min/ ryttare.

                        Mer info - Sorfs hemsida www.sorf.nu

                        Anmälan till Sorf kansli.   

                          

                

      


—————

Tillbaka